آغاز خریدحمایتی زعفران در خراسان شمالی

خرید حمایتی زعفران در خراسان شمالی در حال اجراست.

مدیر تعاون روستایی استان گفت: برای حمایت از کشاورزان و کاهش واسطه گری، خرید حمایتی زعفران از کشاورزان استان در حال اجراست.
جلیل رمضانی افزود: به علت نبود آزمایشگاه تخصصی در استان، کشاورزان می‌توانند با معرفینامه مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها، محصول خود را به مرکز خرید واقع در مشهد، بلوار سازمان آب، اتحادیه تعاون روستایی خراسان رضوی تحویل دهند.
وی با بیان اینکه زعفران پوشال معمولی هر کیلوگرم هشت میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خریداری می‌شود، افزود: قیمت زعفران پوشال مرغوب هرکیلوگرم ۹ میلیون تومان، شبه نگین هر کیلوگرم ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و نگین هرکیلوگرم، ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است که پس از نمونه برداری در آزمایشگاه درجه بندی و نرخ گذاری می‌شود.

منبع:واحدمرکزی خبر مورخ۱۳۹۸/۰۸/۲۱