آمار صادرات زعفران ایران به تفکیک کشورهای جهان در سال ۹۶

کشور اسپانیا با خرید ۳۲۵ میلیون دلار زعفران ایرانی در سال ۹۶ اولین کشور وارد کننده این محصول می باشد.

ایران در سال ۹۶ حدودا ۵۸۷ میلیون دلار رعفران صادر کرد که از این میان نزدیک به ۵۰ درصد آن را به کشور اسپانیا فروخته است.

بعد از کشور اسپانیا، هنگ کنگ با واردات ۹۶/۵ میلیون دلاری زعفران ایران در رتبه دوم قرار دارد و کشور امارت با وارد کردن ۸۹/۵ میلیون دلار در رتبه سوم قرار دارد.

ایران در سال ۹۶ در مجموع ۴۱۶ تن و ۴۴۱ کیلو زعفران به ۶۲ کشور جهان صادر کرده است.

جدول میزان صادرات زعفران به کشورهای جهان و رده بندی آنها (به ترتیب ارزش ریالی و دلاری):

رتبه کشور وزن (تن) ارزش ریالی ارزش دلاری
۱ اسپانیا  ۲۳۵,۹۰۳٫۰۰   ۱۱,۳۱۱,۲۲۷,۳۶۲,۹۹۹   ۳۲۵,۶۴۹,۹۸۳
۲ هنگ کنگ    ۶۳,۹۰۹٫۰۰    ۳,۳۵۹,۹۶۲,۳۹۳,۷۹۰     ۹۶,۴۷۸,۷۲۶
۳ امارات    ۶۱,۶۶۸٫۰۰    ۳,۰۹۱,۸۲۲,۹۴۱,۶۷۱     ۸۹,۴۷۱,۱۳۹
۴ افغانستان    ۱۴,۵۵۱٫۰۰       ۷۸۹,۱۱۹,۳۳۷,۰۸۹     ۲۲,۷۴۸,۳۵۰
۵ چین      ۷,۸۱۰٫۰۰       ۴۱۰,۸۴۵,۱۱۰,۴۴۹     ۱۲,۱۲۸,۷۶۰
۶ ایتالیا      ۴,۰۳۴٫۰۰       ۱۹۲,۳۴۵,۵۵۹,۳۰۵       ۵,۵۵۱,۹۴۴
۷ قطر      ۳,۵۶۰٫۰۰       ۱۷۳,۴۶۶,۴۸۰,۵۱۹       ۴,۹۸۲,۷۳۵
۸ ویتنام      ۳,۱۷۸٫۰۰       ۱۷۸,۶۹۲,۹۲۹,۹۱۳       ۴,۸۶۹,۲۵۸
۹ سوئد      ۲,۶۳۰٫۰۰       ۱۳۵,۰۵۶,۶۹۶,۹۸۰       ۳,۹۴۲,۲۸۸
۱۰ آلمان      ۳,۹۱۴٫۰۰         ۹۴,۱۲۵,۷۹۴,۸۳۶       ۲,۷۱۷,۹۸۲
۱۱ فرانسه      ۲,۱۱۶٫۰۰         ۹۱,۷۷۹,۰۶۷,۸۲۱       ۲,۶۳۹,۵۷۹
۱۲ کویت      ۱,۲۶۹٫۰۰         ۶۲,۵۶۶,۴۹۵,۹۰۴       ۱,۸۰۳,۸۲۱
۱۳ گرجستان      ۱,۲۶۹٫۰۰         ۶۲,۵۶۶,۴۹۵,۹۰۴       ۱,۸۰۳,۸۲۱
۱۴ تایوان      ۱,۲۴۴٫۰۰         ۵۸,۶۰۸,۵۴۶,۷۸۹       ۱,۶۸۸,۸۱۰
۱۵ هلند      ۲,۵۷۹٫۰۰         ۵۷,۴۴۸,۱۱۳,۳۶۹       ۱,۶۶۹,۱۸۴
۱۶ بحرین      ۱,۱۸۱٫۰۰         ۳۸,۰۹۴,۲۰۰,۷۶۳       ۱,۱۰۱,۵۳۳
۱۷ عمان        ۸۱۹٫۰۰         ۳۳,۳۸۲,۹۴۰,۹۶۸          ۹۹۲,۱۶۱
۱۸ استرالیا        ۷۲۸٫۰۰         ۳۲,۳۹۰,۴۰۰,۲۳۷          ۹۴۰,۶۰۰
۱۹ ژاپن        ۵۹۹٫۰۰         ۲۹,۴۳۳,۹۰۹,۵۳۰          ۸۴۳,۱۶۵
۲۰ آمریکا        ۴۶۲٫۰۰         ۲۵,۹۱۸,۸۱۷,۳۳۳          ۷۴۵,۵۳۸
۲۱ انگلستان        ۴۵۲٫۰۰         ۲۵,۶۵۹,۹۸۲,۸۴۶          ۷۴۱,۵۹۴
۲۲ مراکش        ۵۰۳٫۰۰         ۲۱,۸۹۱,۱۱۳,۲۹۸          ۶۰۲,۶۸۲
۲۳ سوئیس        ۳۹۴٫۰۰         ۱۷,۳۹۸,۹۹۶,۴۷۳          ۵۰۶,۸۳۶
۲۴ بلژیک        ۳۲۲٫۰۰         ۱۶,۷۶۶,۲۷۱,۳۵۱          ۴۹۸,۸۸۹
۲۵ کانادا        ۴۱۲٫۰۰           ۹,۱۷۸,۲۹۳,۱۸۶          ۲۶۹,۶۲۰
۲۶ سنگاپور        ۱۵۴٫۰۰           ۸,۲۰۱,۶۹۹,۲۱۳          ۲۳۹,۸۵۸
۲۷ هند        ۱۵۳٫۰۰           ۸,۰۲۲,۵۲۷,۹۱۷          ۲۳۹,۰۷۷
۲۸ مجارستان        ۱۱۲٫۰۰           ۵,۸۰۰,۴۰۲,۴۰۵          ۱۶۹,۲۳۷
۲۹ ترکیه          ۹۱٫۰۰           ۴,۹۲۹,۷۶۰,۶۱۲          ۱۴۱,۴۸۱
۳۰ مالزی          ۶۷٫۰۰           ۳,۵۷۱,۳۰۳,۴۰۷          ۱۰۲,۸۲۲
۳۱ موریس          ۵۳٫۰۰           ۳,۱۹۶,۲۳۴,۵۹۰           ۹۳,۶۲۰
۳۲ نیوزیلند          ۳۴٫۰۰           ۱,۹۶۴,۱۹۵,۳۹۸           ۵۷,۱۲۲
۳۳ نروژ          ۳۰٫۰۰           ۱,۸۰۱,۵۳۸,۹۲۱           ۵۱,۹۳۷
۳۴ ماکائو          ۳۰٫۰۰           ۱,۶۰۳,۹۷۶,۴۰۰           ۴۶,۸۰۰
۳۵ عراق          ۲۵٫۰۰           ۱,۴۵۶,۵۴۴,۴۶۴           ۴۳,۰۵۰
۳۶ پاکستان          ۲۴٫۰۰           ۱,۳۵۸,۰۶۹,۲۰۷           ۳۹,۲۸۳
۳۷ آفریقای جنوبی          ۲۱٫۰۰           ۱,۱۸۷,۱۴۸,۶۴۶           ۳۳,۳۶۸
۳۸ لهستان          ۱۶٫۰۰           ۱,۰۸۶,۸۱۹,۷۶۶           ۳۱,۸۳۳
۳۹ فیلیپین          ۱۵٫۰۰             ۸۷۰,۳۸۱,۰۹۶           ۲۵,۸۵۷
۴۰ اردن          ۱۷٫۰۰             ۸۱۶,۱۳۴,۶۹۲           ۲۴,۳۷۱
۴۱ اسلواکی          ۱۳٫۰۰             ۶۹۸,۵۳۲,۹۴۴           ۲۰,۷۹۳
۴۲ یونان          ۱۱٫۰۰             ۶۶۵,۸۷۳,۸۰۰           ۲۰,۳۶۰
۴۳ اتریش          ۱۲٫۰۰             ۶۵۲,۲۲۸,۹۸۶           ۱۸,۹۷۸
۴۴ لبنان          ۱۰٫۰۰             ۶۴۵,۱۰۸,۸۳۶           ۱۸,۰۹۴
۴۵ فنلاند          ۱۰٫۰۰             ۴۸۹,۶۱۳,۲۷۲           ۱۵,۰۰۸
۴۶ جمهوری کره            ۷٫۰۰             ۳۸۹,۹۵۶,۵۴۴           ۱۰,۸۰۷
۴۷ جمهوری چک            ۴٫۰۰             ۳۰۸,۵۶۳,۱۴۸             ۹,۳۱۴
۴۸ بلغارستان            ۵٫۰۰             ۲۸۰,۸۶۰,۱۱۳             ۸,۱۵۹
۴۹ مالتا            ۲٫۰۰             ۲۴۲,۹۰۱,۴۳۳             ۷,۴۱۵
۵۰ صربستان            ۳٫۰۰             ۱۷۵,۴۳۷,۴۴۹             ۵,۱۱۳
۵۱ روسیه            ۳٫۰۰             ۱۷۸,۶۶۶,۸۰۰             ۵,۰۷۰
۵۲ تایلند            ۳٫۰۰             ۱۷۵,۷۹۴,۸۴۰             ۴,۶۸۰
۵۳ الجزایر            ۳٫۰۰             ۱۴۷,۵۹۷,۴۵۰             ۴,۵۴۹
۵۴ کنیا            ۱٫۰۰               ۸۶,۴۵۹,۴۹۶             ۲,۴۴۹
۵۵ رومانی            ۱٫۰۰               ۶۷,۲۰۳,۱۰۶             ۱,۸۰۸
۵۶ برزیل            ۰٫۳۰               ۵۷,۹۶۹,۷۷۸             ۱,۷۸۷
۵۷ بوسنی            ۱٫۰۰               ۵۵,۲۶۱,۴۱۰             ۱,۶۹۸
۵۸ اوکراین            ۱٫۰۰               ۶۲,۶۲۱,۲۶۰             ۱,۶۹۰
۵۹ دانمارک            ۱٫۰۰               ۴۴,۸۹۵,۵۷۶             ۱,۳۸۴
۶۰ قرقیزستان            ۱٫۰۰               ۴۲,۸۹۰,۹۶۸             ۱,۳۲۲
۶۱ ماداگاسکار            ۱٫۰۰               ۳۹,۶۴۸,۹۷۶             ۱,۲۰۸
۶۲ لتونی            ۰٫۰۴                 ۱,۸۵۰,۴۱۷                 ۵۷
 ۴۱۶,۴۴۱٫۳۴   ۲۰,۳۷۱,۱۲۴,۹۲۶,۶۵۹   ۵۸۶,۸۹۰,۴۵۷

منبع : پایگاه خبری تحلیلی اندیشه ها – مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶