افزایش پنج هزار هکتاری سطح زیر کشت زعفران در خراسان رضوی

هاشم نقیبی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا سطح زیر کشت زعفران را در سال زراعی گذشته در خراسان رضوی ۷۰ هزار هکتار اعلام کرد.
وی افزود: متوسط برداشت کنونی زعفران در هر هکتار از مزارع خراسان رضوی چهار کیلوگرم محصول است که به این ترتیب پارسال ۲۸۰ هزار تن تولید محصول ثبت شد.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی ادامه داد: حجم برداشت زعفران در سال زراعی ۹۳-۹۴ در مقایسه با سال قبل از آن حدود ۲۹ درصد افزایش داشته است.
وی در ادامه گفت: اغلب زعفرانکاران خراسان در مناطق کم آب اقدام به کشت این محصول ارزشمند می کنند بنابراین توصیه می شود سطح زیر کشت با میزان آب مزارع تطبیق داده شود و توسعه بی رویه نداشته باشد.
نقیبی افزود: کمبود آب در کاهش میزان تولید محصول تاثیر فراوانی دارد بنابراین به مرور زمان برداشت کم موجب فقدان توجیه اقتصادی کشت زعفران و کاهش آن می شود.
وی ادامه داد: در صورت تصویب طرح جامع زعفران متوسط برداشت زعفران از بین سه تا چهار کیلوگرم در هر هکتار به هشت تا ۱۰ کیلوگرم می رسد.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: به کشاورزان توصیه می شود در ایجاد مزارع جدید از روشهای جدید کشت استفاده شود تا شاهد افزایش عملکرد در واحد سطح زیر کشت زعفران محصول باشیم.
طرح جامع تولید زعفران سال ۱۳۹۰ در استان خراسان رضوی تهیه و برای تصویب به کمیسیون ماده ۲۱۵ معاونت برنامه ریزی نهاد ریاست جمهوری وقت ارسال شد و همچنان در انتظار تصویب است.
افزایش عملکرد در واحد سطح از سه کیلوگرم به ۱۰ کیلوگرم، تولید پیاز استاندارد، جلوگیری از کاشت بی رویه و بدون برنامه زعفران، افزایش کیفیت محصول، حمایت از کشاورزان و ایجاد خزانه های تولید پیاز استاندارد و پیاز زعفران دسته بندی شده برای کشت از اهداف طرح جامع تولید زعفران هستند.
۱۱۷ هزار خانوار در استان خراسان رضوی به کشت زعفران مشغول هستند./

منبع : خبرگزاری جمهوری اسلامی ( ایرنا) – مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۰