افزایش ۱۲ درصدی مصرف بنزین تربت‌ حیدریه در فصل برداشت زعفران

مصرف بنزین منطقه تربت‌ حیدریه در فصل برداشت زعفران ۱۲ درصد افزایش یافت.
به گزارش شانا به نقل از شرکت ملی فرآورده‌های نفتی منطقه تربت‌حیدریه، جواد بلندی، مدیر این منطقه گفت: منطقه تربت حیدریه تامین سوخت موردنیاز ۴۰۰ هزار نفر فعال در زمینه کشت زعفران را در طول مراحل کاشت، داشت و برداشت این محصول بر عهده دارد.
وی افزود: زعفران یکی از شاخص‌ترین محصولات کشاورزی حوزه منطقه تربت حیدریه (جنوب خراسان رضوی) است که رتبه اول تولید آن در کشور به این منطقه اختصاص دارد.
به گزارش فصل اقتصاد، تولید زعفران یکی از مهم‌ترین منابع اشتغال و درآمد منطقه تربت حیدریه است و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی این منطقه وظیفه تامین سوخت مورد نیاز بخش حمل‌ و نقل و کشاورزی زعفران‌ کاران و بهره‌برداران این بخش از کشاورزی را به‌عهده دارد.

منبع : خبرگزاری فصل اقتصاد – مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰