افغانستان واردات زعفران را ممنوع کرد

ریاست جمهوری افغانستان بر اساس پیشنهاد وزارت کشاورزی و دامداری این کشور، واردات پیاز و زعفران را به افغانستان ممنوع کرد تا فرصت برای توسعه کشت زعفران و بهبود صادرات در داخل فراهم شود.

به گزارش ایرنا، «نصیراحمد درانی» وزیر کشاورزی افغانستان روز یکشنبه اعلام کرد که این تصمیم بر اساس پیشنهاد وزارتخانه او انجام شده و این کار باعث می شود که توجه بر رشد توسعه کشت زعفران متمرکز شود.
وی گفت که واردات زعفران خارجی و صادر کردن دوباره آن  اعتبار زعفران افغانستان را که طی سه سال گذشته کیفیت خود را در سطح نخست جهان حفظ کرده است، یک خطر محسوب می شود.
به گفته درانی همچنین واردات پیاز زعفران به خاطر احتمال انتقال امراض گیاه زعفران و کاهش برداشت و اثر منفی که بر تولید و کیفیت زعفران افغانستان خواهد داشت، ممنوع شده است.
پیش از این اتحادیه زعفران کاران افغانستان نیز در دیدار با رئیس جمهوری این کشور خواستار منع واردات زعفران و پیاز آن به کشور شده بود، هر چند واردات زعفران و صادرات دوباره آن را از افغانستان تاکنون تایید نکرده است.
درانی حدود ۲۰ روز پیش در مجلس نمایندگان افغانستان گفت که تولید زعفران افغانستان در سال گذشته حدود ۱۰ تن بود اما این کشور بیش از ۱۵ تن زعفران صادر کرده است که بیانگر واردات قاچاقی زعفران و صادرات دوباره آن است.
وی گفت که اگر جلو این روند گرفته نشود اثرات بدی بر تجارت و اعتبار زعفران افغانستان خواهد گذاشت و خواستار جلوگیری از آن شد.
وزارت کشاورزی افغانستان سال گذشته اعلام کرد که ۱۰/۶ تن زعفران در سال زراعی ۱۳۹۶ در این کشور تولید شده و این محصول از پنج هزار و ۲۰۵ هکتار زمین تحت کشت زعفران برداشت شده است.
بر اساس طرح وزارت کشاورزی افغانستان قرار است طی پنج سال آینده ۱۴ تن زعفران در افغانستان تولید شود و بر همین اساس توزیع پیاز زعفران بین کشاورزان و گسترش مزارع آن افزایش خواهد یافت.

منبع : خبرگزاری ایرنا – مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۵