ایجاد بازارچه زعفران کشت این محصول را اقتصادی می کند

رضا قاسم زاده بخشدار مرکزی فاروج ،یکشنبه در گفت وگو با کشاورز نیوز اظهار داشت: تاکنون یک سرمایه گذار در حوزه فرآوری محصول زعفران اقدام کرده و در مرحله دریافت پروانه است.
وی سرمایه گذاری برای این طرح را ۱۵ میلیارد ریال عنوان کرد و بیان داشت: راه اندازی این واحد هم با توجه به ظرفیت فعالیت آن، نیاز شهرستان را در بخش فرآوری محصول تامین نمی کند.
قاسم زاده بدون اشاره به میزان تولید زعفران در این شهرستان گفت: این واحد ۲۰ تا ۳۰ درصد تولیدات شهرستان را می تواند پوشش دهد.
وی ایجاد بازارچه زعفران در دهستان شاه جهان را در کاهش خام فروشی این محصول موثر دانست و افزود: خروج زعفران از شهرستان آن هم به صورت خام از ارزش افزوده آن می کاهد وتولید کنندگان به سود خود نمی رسند.
وی تغییر کاربری زمین برای ایجاد بازارچه را در این دهستان گام نخست برشمرد وگفت: امیدواریم متولیان این حوزه در این خصوص اقدام کنند.
قاسم زاده با اشاره به اینکه غالب روستاهای بخش مرکزی شهرستان با مشکل تامین آب شرب با توجه به فقر بارندگی ها در زمستان، و کاهش آب های سطحی مواجه اند بیان داشت: در حوزه کشاورزی هم بهره وری از آب ضروری است و تغیر الگوی کشت و رغبت کشاورزان به محصول زعفران با توجه به نیاز کم آن به آب برهمین اساس بوده است.
هزار و ۳۰۰ هکتار از زمین های کشاورزی فاروج زیر کشت زعفران رفته است./

منبع : پایگاه خبری تحلیل نیوز – مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۹