انعقاد بیش از ۴۳۲ هزار قرارداد آتی طلای سرخ در بورس کالا

در جریان معاملات هفته گذشته در بازار مشتقه بورس کالای ایران معامله گران بیش از ۴۳۲ هزار و ۷۶۰ قرارداد آتی زعفران منعقد کردند و ارزشی بیش از ۶ هزار و ۸۲۵ میلیارد و ۳۲۹ میلیون ریال را رقم زدند که این ارقام حاکی از رشد ۷ درصدی حجم قراردادها نسبت به هفته پیش از آن بوده است.

به گزارش «کالاخبر»، معامله گران طی معاملات هفته گذشته ۱۳۰ قرارداد آتی زعفران رشته ای درجه یک برای تحویل اردیبهشت ۹۸ به ارزش یک میلیارد و ۵۹۰ میلیون ریال منعقد شد که با توجه به فرارسیدن موعد تسویه و تحویل فیزیکی، حجم و ارزش معاملات این قراردادها با کاهش مواجه شد.

۱۲۴۴ قرارداد آتی زعفران رشته ای نیز برای تیرماه امسال منعقد شد تا ارزش ۱۶ میلیارد و ۷۸۴ میلیون ریال برای این سررسید معاملاتی به ثبت برسد.

همچنین، ارزش معاملات قرارداد آتی زعفران رشته ای برای تحویل خرداد ماه نیز به رقم ۱۲ میلیارد و ۸۰۹ میلیون ریال رسید و ۹۸۴ قرارداد در این سررسید معاملاتی منعقد شد که این ارقام به ترتیب با رشد ۴ و یک درصدی نسبت به دو هفته همراه بود.

در جریان معاملات هفته گذشته، معامله گران بیش از ۳۷۹ هزار قرارداد آتی را بر پایه زعفران نگین منعقد کردند و ارزش معاملاتی ۶ هزار و ۴۴ میلیارد و ۱۶۴ میلیون ریالی را رقم زدند. حجم و ارزش معاملات در این سررسید معاملاتی به ترتیب ۲۵ و ۱۵ درصد رشد را نسبت به هفته پیش از آن تجربه کرد.

در سررسید خرداد ماه این قرارداد نیز معامله گران شاهد انعقاد بیش از ۵۰ هزار و ۴۵۰ قرارداد به ارزشی بیش از ۷۴۹ میلیارد و ۹۸۰ میلیون ریال بودند.

منبع : خبرگزاری کالا خبر – مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۴