از مهمترین خصوصیات یک سیستم جامع و کامل تولیدی خدماتی شـرکت، پویایی آن در روند منطقی حرکتی به سمت اهداف، شناسایی مشکلات، شناسایی عللی که مشـکل را به وجود آورده اند و تخصیص منابع بـرای رفـع آنـها از اصـولـی ترین روشـهایی است که بکار گرفته می شود تا دائـما سیستم بـهبـود مستـمر و دائمی داشته و بتواند از طـریق شواهد و اطلاعاتی که از برون یا درون سیستم بوجود می آید تا بـیشترین استـفاده ممکن را در شناسایـی کاستی ها و تجزیه و تحلیل علل به وجود آورنده آنـها، نـماید. مدیریت یک سازمان باید بین شرکت و مشتریان، تعامل و همکاری را بـرقرار نماید تا نیازمندیهای مشتری را به نحو رضایت بخشی تامین نماید.

یکی از روشها، چگونگی برخورد با سوالات و مشکلاتی اسـت کـه از طـریـق مـشتریان و از شواهد و اطلاعات برون سازمانی به سیستم منتقل می گردد.

روشهای تعامل با مشتریان

  • واحد بازرگانی مسئولیت ارتباطات فروش و خـدمات پس از فـروش مـحصولات را بـعهده دارد، لذا این واحد اقدام به دریافت و پیگیری مشکلات مشتریان را می نماید.

  • کـلیـه مشکلات و عـدم انـطباقات گزارش شده توسط مشتریان مورد بررسی و تجزیه و تـحلیل دقیق قـرار مـی گیـرد، این موارد ،اطلاعات با ارزشی را در زمینه انجام بهسازی های لازم در سیستم ، فراهم مینماید.

  • واحـد بـازرگـانی تـمامـی مساعی خود را بکار میگیرد تا اهمیت و اثر همکاری و تعامل با مـشتریـان را در کـلیه سطـوح سـازمانـی مرتبط با مشتریان، مشخص کند و از طرفی به مـشتریان نـیز ایـن اطـمینان را مـی دهد کـه هـمکاری مـشتریان سبب ارتقاء ایمنی، بهداشتی و کیفیت محصولات خواهد گردید.

  • مواردی که مشتریـان مطرح می کندد پس از دریافت بر اساس نوع مورد و ارتباطی که با حیطه عملکردی بخشها دارد ،طبقه بندی می گردد.

پذیرش زعفران مرجوعی

گروه تولیدی محصولات غذایی شهری (زعفران شهری) در مواردی پس از فروش زعفران امکان ارجاع آن را برای مشتری پیش بینی نموده است اگر:

  • کیفیت ظاهری بسته بندی هنگام تحویل به خریدار ، به دلیل صدمات ناشی از حمل و نقل نامناسب از بین رفته باشد.

  • علت برگشت بعد از فروش زعفران، اشتباه در درخواست کالا از سمت مشتری باشد مشروط بر اینکه درب بسته محتوی زعفران باز نشده باشد

پاسخگویی به مشتریان

واحد بازرگانی، مسئولیت رسیدگی به مشکلات احتمالی مشتریان را به عهده دارد. چنانچه مشتری پس از خرید محصول، متوجه هرگونه نقصی در بسته بندی و کیفیت و هر مورد دیگری گردد می تواند آن را با واحد خدمات مشتریان در میان بگذارد. لذا کافی است فرم ذیل را تکمیل و ارسال فرمایند.

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 10 MB

CAPTCHA
لطفا صبر کنید