خیز هلند برای کشت زعفران ایرانی در افغانستان

کاوه زرگران رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: پیاز زعفران به صورت قاچاق به افغانستان برده شده است و اخبار موثقی مبنی بر سرمایه‌گذاری یک کشت و صنعت هلندی برای تولید و کشت زعفران در افغانستان شنیده می‌شود. رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران با هشدار نسبت به قاچاق پیاز زعفران به افغانستان و چین و تهدید بازار صادراتی این محصول برای ایران بیان داشت: کشت زعفران در انحصار ایران بوده است اما همان‌طور که نهال پسته را به کشورهای دیگر برده و این محصول را در جایی دیگر تولید کرده‌اند، برای زعفران هم این اتفاق افتاده است و شاهد توسعه کشت این محصول درکشورهایی همچون افغانستان و چین هستیم. او افزود: درحال حاضر عمده کشت زعفران در بسیاری از شهرها و روستاهای هم‌مرز با افغانستان انجام می‌شود و همین امر نیز سبب جابه‌جایی آسان این محصول شده است، پیاز زعفران به صورت قاچاق به افغانستان برده شده است و اخبار موثقی مبنی بر سرمایه‌گذاری یک کشت و صنعت هلندی برای تولید و کشت زعفران در افغانستان شنیده می‌شود که این مسأله نه‌تنها در بازار صادراتی ایران تأثیرگذار است؛ بلکه تهدیدی جدی برای صادرات این محصول محسوب می‌شود. او تأکید کرد: علاوه بر قاچاق پیاز زعفران به افغانستان، این محصول به چین هم ارسال شده است؛ بنابراین اتفاقی که برای فرش و پسته رخ داد، باز هم تکرار شده است./

منبع : شبکه خبری ایلنا- مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۶