دستمزد کار در مزارع زعفران دوبرابر شد/نقشه سیاه دلالها برای گلهای بنفش زعفران

شاید اینگونه به نظر برسد که زعفرانکاری یکی از کشتهای پرسود و برداشت زعفران سود سرشاری را نصیب کشاورزان میکند ، این درحالی است که به دلیل نبود امکانات مکانیزه در برداشت گل و تهیه محصول نهایی و تعریف نشدن سازو کار مناسب از سوی جهاد کشاورزی اکنون سود طلای سرخ به جیب دلالهایی میرود.
آنگونه که به نظر میرسد جهاد کشاورزی وظایف خود را با خرید تضمینی زعفران که به نوعی تضمین کننده قیمت است تمام شده میداند حال آنکه این سازمان باید در تمام مراحل همراه و یاور کشاورز باشد و به فرض خرید تضمینی شانه از زیر بار سایر مسوولیتهایش خالی نکند.
طی روزهای گذشته بارش باران رحمت الهی اگر چه خشکی لبان اراضی کشاورزی خراسان رضوی را اندکی التیام بخشید اما همزمانی این بارشها با فصل برداشت زعفران درخراسان رضوی زمینه ساز بروز خسارتهایی برای کشاورزان شد.
این خسارتها دربرخی شهرستانها ازجمله تربت جام و تایباد و باخرز ومناطق اطراف که سیلاب جاری شد بیشتر و درسایر شهرستانها کمتر و محدود بود اما حداقل باعث شد تا چند روز امکان برداشت زعفران فراهم نباشدو گلهای روییده زعفران روی زمینهای خیس و گل الود باقی بماند.
طی سالهای اخیر کشت زعفران درخراسان رضوی توسعه زیادی پیدا کرد. کمبود اب از سویی و امکان کشت زعفران دراراضی کم بازده و صد البته سود خوب برداشت زعفران از جمله دلایل گرایش کشاورزان به این محصول بود محصولی که تولید عمده جهانی آنهم دراختیار ایران است و به نوعی ایران و به عبارت دقیق تر خراسان رضوی زعفران مورد نیاز جهان را تامین میکند.
منبع:خبرگزاری قدس آنلاین مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹