راه اندازی نخستین قرارداد اختیار معامله زعفران نگین از هفته آینده

نخستین قرار داد اختیار معامله زعفران نگین از هفته آینده برای سررسید منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ راه اندازی می‌شود.

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس؛ نخستین قراردادهای اختیار خرید و فروش قرار دادهای اختیار معامله زعفران نگین برای سررسید منتهی به ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸در بازار معاملات مشتقه بورس کالا راه اندازی و قابل معامله می‌شود.

این ابزار مالی بر روی سه اختیار خرید و فروش به ترتیب به قیمت اعمال ۱۱ هزار تومان، ۱۲ هزار تومان و ۱۳ هزار تومان خواهد بود که به شرح جدول زیر بر روی قرار دادهای اختیار معامله زعفران نگین برای سررسید منتهی به ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ طراحی شده است.

قراردادهای اختیار معامله بدون حد نوسان قیمتی با دوره گشایش به مدت ۳۰ دقیقه در ابتدای جلسه معاملاتی آغاز و با دوره عادی معاملاتی ادامه می‌یابد.

حداقل وجه تضمین در این بازار معادل ۷۰ درصد وجه تضمین است و سقف موقعیت‌های باز و هم جهت در هر نماد معالاتی برای دارندگان موقعیت‌های باز تعداد یک هزار قرارداد و برای مشتریان حقوقی نیز این رقم یکسان است با این تفاوت که قابلیت افزایش تا ۱۰ درصد موقعیت‌های باز در هر نماد معاملاتی را دارا است.

این بازار از بازار گردان نیز برخوردار است که سقف مجاز موقعیت‌های مذکور برای آن معادل ۲۰۰۰ قرار داد بوده که قابلیت افزایش تا ۲۰ درصد موقعیت‌های باز در هر نماد معالاتی را دارا است.

به گزارش فارس، روزهای معاملاتی بازار قرار دادهای اختیار خرید و فروش زعفران از روز شنبه تا چهار شنبه از ساعت ۱۰ الی ۱۷ و در روزهای پنج شنبه از ساعت ۱۰ الی ۱۶ خواهد بود. در آخرین روز معاملاتی نیز این دوره از ۱۰ صبح الی ۱۵ و ۳۰ دقیقه است.

حداکثر حجم هر سفارش نیز حداکثر ۲۵ قرارداد تعریف شده و مهلت ارائه درخواست اعمال برای هر یک از نمادها ، ۱۵ دقیقه پس از پایان آخرین جلسه معاملاتی است.

به گزارش فارس، در اوایل خرداد ماه امسال نیز برای نخستین بار قرارداد آتی زعفران در بورس کالا راه‌اندازی شده بود، طوری که قرارداد آتی زعفران رشته‌ای بریده ممتاز (نگین) با سررسید منتهی به ۲۰ شهریورماه ۱۳۹۷ قابل معامله شد.

اختیار معامله، قراردادی دوطرفه بین خریدار و فروشنده است که بر اساس آن خریدار قرارداد، حق دارد که مقدار معینی از دارایی مندرج در قرارداد را با قیمت معین و در زمانی مشخص بخرد یا بفروشد.

درواقع در این قرارداد، دو طرف توافق می‌کنند که در آینده معامله‌ای انجام دهند، به طوری که خریدار اختیار معامله، در ازای پرداخت مبلغ معینی، حق خرید یا فروش دارایی مندرج در قرارداد را در زمانی مشخص با قیمتی که هنگام بستن قرارداد تعیین شده است، به دست می‌آورد.

از طرف دیگر، فروشنده قرارداد اختیار معامله، در مقابل اعطای این حق به خریدار با دریافت مبلغ معینی هنگام عقد قرارداد، بر اساس مفاد قرارداد، آماده فروش دارایی مذکور است.

دارنده قرارداد (خریدار) در اعمال حق خود مختار است و به عبارت دیگر هیچ تعهد و الزامی ندارد و در صورت صرف‌نظر وی از اجرای قرارداد، مبلغی را که در ازای این حق، پرداخته است از دست می‌دهد؛ از طرف دیگر فروشنده در صورت تمایل خریدار، مجبور به اجرای قرارداد است.

منبع : خبرگزاری فارس – مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷