رکورد زنی کشاورز خضری دشت بیاض در برداشت طلای سرخ

کشاورز خضری دشت بیاض امسال برداشت زعفران خود را به ۵ برابر رسانده است.

به گزارش خبرگزاری بسیج از خراسان جنوبی، خضری دشت بیاض با دارا بودن زمین های حاصلخیز و موقعیت اقلیمی مناسب از تنوع آب و هوایی منحصر به فردی برخوردار است و به لحاظ اقلیم و هواشناسی یک شهر چهار فصل است و دارای آب و هوای متنوعی است.
آقای موسوی اهل خضری دشت بیاض امسال موفق شده است از هر هکتار ۵۰ تا ۶۰ کیلوگرم زعفران برداشت کند.
این کشاورز فعال با رعایت اصول زراعی و به کار بستن توصیه های کارشناسان کشاورزی امسال ۵۰۰ تا ۶۰۰ کیلوگرم محصول از مزرعه ده هکتاری خود برداشت خواهد کرد و رکوردی بر جای می گذارد.
این کشاورز در بخش نیم بلوک بیشترین میزان تولید را داشته است؛ روزانه ۱۱ تا ۱۵ کارگر کار برداشت گل زعفران در این مزرعه را، از ساعت ۶ صبح تا نیمه های ظهر بر عهده دارند.
شرایط آب و هوایی دشت بیاض باعث شده که این منطقه جزو منطقه هایی از بخش نیم بلوک و قاینات باشد که کشت زعفران در آن سازگاری داشته باشد.
خضری دشت بیاض ۳۳۰ هکتار عرصه زعفران کاری، سطح زیر کشت این محصول را دارد که بارندگی های اخیر اگر چه سبب خوشحالی کشاورزان منطقه شد اما سرمازدگی در کاهش برداشت محصول نسبت به سال گذشته دور از انتظار نیست.

منبع : خبرگزاری بسیج – مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۰