زعفران کشور از مبادی رسمی و غیر رسمی در حال سراریز شدن به کشور افغانستان است

یک عضو شورای ملی زعفران گفت: زعفران کشور از مبادی رسمی و غیررسمی در حال سرازیر شدن به کشور افغانستان است. این کشور با صادرات زغفران ایرانی با برند افغان در حال افزایش سهم خود از کشورهای مقصد صادراتی ما است.
علی حسینی با بیان اینکه گزارش ها از خروج بی رویه زعفران کشور به افغانستان خبر می دهد، اظهار کرد: زعفران ما از مبادی رسمی و غیررسمی در حال سرازیر شدن به کشور افغانستان است.
وی ادامه داد: گزارش ها حاکی از آن است که علاوه بر زعفران فله، این کشور با تغییر بسته بندی برندهای زعفران ایرانی آن ها را با نام زعفران افغان صادر می کند.
به گفته حسینی؛ افغانستان در حال افزایش سهم خود در بازارهای هدف صادراتی کشور ما است.
وی کشورهای که افغانستان در حال افزایش سهم صادراتی خود در آن ها با استفاده از زعفران ایرانی است هند، اسپانیا، چین و برخی کشورهای عربی نام برد.
حسینی با تاکید بر اینکه میزان تولید زعفران در افغانستان تنها ۵ درصد از کل تولید زعفران ایران است، افزود: به رغم تولید اندک در مقایسه با میزان تولید ما، این کشور با سرعت بالایی در حال افزایش صادرات این محصول است که بخش عمده آن با استفاده از زعفران ایرانی است.
وی میزان تولید زعفران افغانستان در سال جاری را تنها ۱۸ تن عنوان کرد، در حالی بر اساس پیش بینی وزارت جهادکشاورزی میزان تولید در کشور ما در سال جاری به حدود ۵۰۰ تن خواهد رسید.
حسینی علاوه بر ورود بی قاعده زعفران ایرانی به کشور افغانستان، سیاست های اقتصادی این کشور را نیز از دلایل توسعه بازار صادراتی زعفران این کشور دانست.

منبع:خبرگزاری عصر اقتصاد مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸