زعفران ۵۰۰ هزار نفر روز اشتغال در تایباد ایجاد کرده است

مدیر جهاد کشاورزی تایباد گفت: سال زراعی جاری سطح زیر کشت زعفران در این شهرستان افزایش یافت و در مجموع طی فصل برداشت این محصول ۵۰۰ هزار نفر روز اشتغال ایجاد کرد.

محمد میری روز شنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا افزود: سطح زیر کشت زعفران در تایباد امسال با ۹۵۰ هکتار افزایش به شش هزار و ۲۰۰ هکتار رسید که نسبت به سال زراعی گذشته ۲۰ درصد بیشتر شده است.
وی ادامه داد: کشت زعفران در تایباد به صورت پراکنده است و در این چارچوب به ازای هر هکتار سطح زیرکشت ۸۰ نفر روز از مرحله کاشت، برداشت و فرآوری این محصول مشغول کار می شوند.
مدیر جهاد کشاورزی تایباد گفت: عملکرد محصول زعفران این شهرستان سال زراعی گذشته در هر هکتار به دو کیلو و ۹۰۰ گرم زعفران خشک رسید و در مجموع ۱۵ تن زعفران برداشت شد.
وی افزود: کشت زعفران با توجه به نیاز کمتر به آب مورد استقبال شدید کشاورزان واقع شده است. به همین خاطر تامین کودهای شیمیایی و ریزمغذی مورد نیاز، استفاده از روشهای نوین آبیاری، مبارزه با علفهای هرز، جلوگیری از چرای دام در مزارع زعفران و ارائه راهنماییها و توصیه های فنی در راستای حمایت از زعفرانکاران صورت می گیرد.
میری همچنین از توزیع دو هزار تن انواع کود بین زعفرانکاران تایبادی خبر داد و ادامه داد: پارسال هفت تن زعفران به صورت تضمینی از کشاورزان این شهرستان خریداری و ۱۰۰ درصد مطالبات آنها نیز پرداخت شد.
سالانه ۲۵ نوع محصول زراعی و ۲۰ نوع محصول باغی در تایباد تولید می شود. این شهرستان ۴۰ هزار هکتار زمین زراعی و باغی و هفت هزار بهره بردار بخش کشاورزی دارد.

مرکز شهرستان مرزی تایباد در فاصله ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد قرار دارد.

منبع : خبرگزاری ایرنا – مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹