شرکت های دانش بنیان برای توسعه فرآورده های زعفران وارد عمل شوند

عباس پاپی زاده در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره صادرات زعفران، گفت: برخی از کشورها در سال های گذشته زعفران ایرانی را خریداری و با بسته بندی اختصاصی این محصول را بنام خود ثبت می کردند و سپس بفروش می رسانند و  این در حالی است که بسیاری از کشورهای جهان زعفران را محصول ایرانی نمی دانند و این مسئله ضربه نامطلوبی به اقتصاد زعفران وارد کرده است.

زعفران ایرانی باید متناسب با سلیقه مصرف کننده صادر شود

نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه زعفران ایرانی باید متناسب با سلیقه مصرف کننده صادر شود، تصریح کرد: صادرات نیمه فله ای زعفران نمی تواند برای ما در امر صادرات موثر تلقی شود.

پاپی زاده ،افزود: نباید محصول زعفران را تنها به یک کشور خاص صادر کنیم، بلکه باید مقاصد صادراتی زعفران را خودمان انتخاب کنیم و این امر موجب می شود محصول زعفران قدرت چانه زنی در بازارهای بین المللی کشاورزی را از دست ندهد.

بیش از نام ایران نام کشورهای واسطه در فروش محصول زعفران در جهان دیده می شود

نماینده مردم دزفول در مجلس، یادآور شد: برای صادرات زعفران باید دست واسطه ها قطع شود تا سود واقعی صادرات زعفران نصیب اقتصاد کشاورزی ما شود و این در حالی است که باید از شرکت های دانش بنیان برای توسعه صادراتی فرآورده های زعفران استفاده بهینه  شود.

وی، یادآورشد: محصولات متنوعی در راستای فرآورده شدن محصول زعفران بدست می آید که می تواند در امر صادرات برای ما ارزش افزوده بهینه ایجاد کند بنابراین باید برای بازاریابی بهینه برای فروش محصول زعفران  ایرانی با رسانه های بین المللی در راستای تبلیغات موثر همکاری کنیم تا زعفران ایرانی با برند اختصاصی در چرخه صادرات قرار بگیرد.

عضو کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبییعی مجلس با بیان اینکه زعفران یک محصول منحصر به فرد برای کشورمان در عرصه داخلی و بین الملل به شمار می آید،گفت: با عنایت به ظرفیت کشورمان در تولید زعفران باید  این محصول بنام ایران در جهان شهره باشد، اما بیش از نام ایران نام کشورهای واسطه در فروش محصول زعفران در جهان دیده می شود./

منبع : خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت) – مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۸