شهریور ماه بهترین زمان برای کشت زعفران

به گزارش کورنگ کشت زعفران به عنوان یکی از محصولات کم توقع از نظر نیاز آبی و با ارزش افزوده بالا برای افزایش درآمد کشاورزان منطقه، در اولویت برنامه های مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهار برای اصلاح الگوی کاشت در سطح منطقه قرار گرفته است.

برای هر هکتار کشت زعفران حدود سه و نیم تا ۴ تن پیاز زعفران لازم است و کشت زغفران در هر هکتار، حدود ۳۰ نفر اشتغالزایی ثابت و فصلی دارد.زمان کشت این محصول در دو مقطع زمانی بهار (اردیبهشت ماه) و اواخر تابستان (شهریورماه) می باشد
کاشت زعفران توسط پیاز آن در سال اول صورت می گیرد و تا مدت هفت الی ده سال متوالی محصول می دهد.

زعفران به دو مرحله آبیاری نیاز دارد که آبیاری نخست در اوایل مهرماه و آبیاری دوم، اوایل فروردین ماه انجام و عمده آب مورد نیاز این محصول از طریق آب باران تامین می‌شود .

سطح زیرکشت و تولید زعفران هرساله از افزایش قابل توجهی برخوردار بوده و می تواند موجب رونق اقتصادی منطقه و افزایش درآمد بهره برداران شود. توضیح اینکه در حال حاضر سطح زیر کشت این محصول در شهرستان بهار ۵ هکتار می باشد و در سال جاری نیز کشت های جدید در حال انجام می باشد .
در ضمن کشاورزان عزیز جهت کسب اطلاعات بیشتر از نحوه کشت و کار این محصول می توانند به مراکز جهاد کشاورزی تابعه مراجعه نمایند./

منبع : پایگاه خبری تحلیلی کورنگ – مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۰