صادرات فله ای طلای سرخ را بنام اسپانیا ثبت می کند

منتخب مردم نیشابور در مجلس دهم با بیان اینکه صادرات فله ای زعفران را بنام اسپانیایی ها ثبت می کند، گفت: صنایع تبدیلی نیاز امروز صادرات زعفران است ،بنابراین باید با بسته بندی شکیل طلای سرخ را روانه بازار بین المللی کرد

حمید گرمابی درباره وضعیت  تولید زعفران در کشور، گفت: صادرات فله ای زعفران به اسپانیا برای ما نمی تواند توجیه منطقی داشته باشد؛زیرا با این اوصاف اسپانیا محصول زعفران ایرانی را با عدم بسته بندی مناسب به نام خود ثبت می کند

منتخب مردم نیشابور و فیروزه در مجلس دهم با بیان اینکه زعفران باید با بسته بندی شکیل بر محور صادرات قرار بگیرد تا این محصول غنی با ارزش افزوده صادر شود، ادامه داد: تعاونی روستایی عاملی برای ایجاد اشتغال در اراضی کشاورزی و روستایی به شمار می آیند بنابراین دولت با فعال کردن تعاونی های روستایی با کم ترین هزینه می تواند محصولات کشاورزی را تولید کند

گرمابی، افزود: مهاجرت جوانان به شهرها یکی از مشکلات اساسی است؛ زیرا کشاورزی در شهرها به مفهوم واقعی درآمد مناسبی برای کشاورز در بر ندارد و بدین معنا اگر خواهان توسعه کشاورزی در کشور هستیم  باید در گام نخست بسترهای استفاده از ظرفیت های کشاورزی را در روستاها  فعال کنیم.

زعفران ایرانی باید شناسنامه دار صادر شود/ضرورت فعال شدن تعاونی روستایی

منتخب مردم نیشابور و فیروزه در مجلس دهم با بیان اینکه محصول زعفران با زحمت فراوان بر ریل تولید می رود ،تاکید کرد: صادرات فله ای زعفران نمی تواند برای ما ارزش افزوده درپی داشته باشد و این درحالی است که با فعال شدن تعاونی های اقتصادی می توانیم برای بسیاری از جوانان و کشاورزان در روستاها اشتغال ایجادکنیم .

وی یادآور شد: زعفران ایرانی باید شناسنامه دار صادر شود تا در بازارهای بین المللی به نام برند اختصاصی کشورمان به فروش برود و این درحالی است که با فعال شدن تعاونی روستایی می توانیم ، بطور مستقیم از  ظرفیت ها و پتانسیل های صنعت کشاورزی استفاده بهینه کنیم؛ زیرا تعاونی های روستایی را می توان با کم ترین هزینه فعال کرد./

منبع : شبکه خبری صنایع غذایی ایران (فودنا) – مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۱