قاچاق پیاز زعفران بسیار اندک است!

به گزارش تابناک رضوی، نجفقلی صالحی افزود: بر این اساس نقل و انتقال پیاز زعفران بدون دریافت مجوز، غیرقانونی بوده و قاچاق محسوب می شود.
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی هم  گفت: انتقال پیاز زعفران به خارج کشور ممنوع است و رقم قاچاق آن قابل توجه نیست.
هاشم نقیبی افزود: در عین حال از وزارتخانه های کشور و جهاد کشاورزی تقاضا شده در این زمینه اقدام کنند لذا از مدتی قبل نظارتها شدت گرفته و حساسیت در این زمینه زیاد است.
وی ادامه داد: قاچاق پیاز زعفران در خراسان رضوی نداریم و اگر هم مواردی وجود دارد به حدی نیست که نگران کننده باشد.
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: امروزه تنها با چند عدد پیاز مرغوب از طریق روشهای آزمایشگاهی و کشت بافت به راحتی می توان آنها را تکثیر کرد و هم اکنون هلندیها این کار را در افغانستان انجام می دهند.
وی افزود: سطح زیر کشت زعفران در افغانستان آنقدر قابل توجه نیست که رقیب ایران شود زیرا کل مزارع زعفران آن کشور طبق بررسیها و بازدیدها ۸۰۰ هکتار و تولید آن هم در حد دو تا سه تن زعفران است.
نقیبی ادامه داد: در این میان باید تولید و تجارت زعفران ایران به حدی تقویت شود که سایر کشورها قادر به رقابت با آن نباشند و فاصله کنونی ایران همچنان حفظ و انحصار این محصول در سالهای آتی در اختیار کشورمان بماند.
از حدود ۷۵ هزار هکتار مزارع زعفران در ایران سالانه ۲۰۰ تن محصول برداشت می شود. ۷۸ درصد حجم تولید زعفران ایران محصول مزارع خراسان رضوی است. بیشترین زعفران جهان با سه هزار سال سابقه در شهرستانهای تربت حیدریه، زاوه، کاشمر، رشتخوار و مه ولات واقع در جنوب استان خراسان رضوی تولید می شود. سطح کنونی زیرکشت زعفران در جنوب خراسان رضوی حدود ۷۰ هزار هکتار است./

منبع : پایگاه خبری تحلیلی تابناک رضوی – مورخ  ۱۳۹۵/۰۸/۲۶