لیست نمایشگاههای داخلی صنایع غذایی سال ۱۳۹۶

تذکر: لطفا قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با نمایشگاهها، از مسئولین برگزاری صحت اطلاعات مورد نظر شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.

ردیف عنوان نمایشگاه استان زمان برگزاری وبسایت
۱ بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، موادغذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته تهران ۲ خرداد www.iranagrofoodfair.ir
۲ هجدهمین نمایشگاه بین المللی فرآورده های غذائی، ماشین آلات و صنایع وابسته تبریز ۲ شهریور www.tabrizfair.ir
۳ چهارمین نمایشگاه بین المللی نوشیدنی، مواد اولیه و ماشین آلات مربوطه تبریز ۲ شهریور www.tabrizfair.ir
۴ هجدهمین نمایشگاه بین المللی مواد غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته مشهد ۲ شهریور www.ifoodexpo.com
۵ شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و مواد اولیه بیسکویت، شیرینی و شکلات ایران تهران ۲۴ شهریور www.iranfair.com
۶ هشتمین نمایشگاه بین المللی لبنیات، نوشیدنیها، چای، قهوه و صنایع وابسته تهران ۲۴ شهریور www.iranfair.com
۷ دومین نمایشگاه بین المللی محصولات پروتئینی حلال و صنایع وابسته تهران ۲۲ آذر www.iranfair.com
۸ یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان تهران ۴ آذر www.iranfair.com
۹ شانزدهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور، فرآورده های لبنی و صنایع وابسته تهران ۱۳ آذر www.iranfair.com
۱۰ بیستمین نمایشگاه صنایع غذایی ، تبدیلی و ماشین آلات وابسته شیراز ۲۴ بهمن www.ifoodexpo.com