گلخانه شهرداری شهرستان انار به عنوان پایلوت کشت زعفران انتخاب شد

گلخانه شهرداری انار به عنوان پایلوت کشت زعفران انتخاب شد.

به گزارش انارما ، رییس جهاد کشاورزی شهرستان انار ضمن معرفی و انتخاب این محل به عنوان پایلوت کشت زعفران افزود: با توجه به نتایج مثبت حاصله از محل نمونه ، این محصول در گلخانه شهرداری انار کشت خواهد شد.

وی تصریح کرد: زعفران پس از یک سال کشت از سال دوم قابل برداشت بوده و پیاز آن نیز به مدت هفت سال توان گل دهی دارد. مدت گل دهی و برداشت محصول گل زعفران ۲۰ روزه و بهترین ساعات برداشت محصول نیز زمان طلوع آفتاب و قبل از گرم شدن هوا در طول روز است.

مهران اظهار داشت: از هر ۱۵۰ گل زعفران یگ گرم زعفران و از ۱۴۷ هزار گل تازه یک کیلو گرم زعفران خشک به دست می آید و با توجه به هزینه های پایین پرورش و نگهداری و بالا بودن قیمت این محصول در بازار درآمد مناسبی از محل کشت و پرورش این محصول عاید پرورش دهندگان آن می شود.

رحیمی شهردار انار  نیز در این باره گفت: با توجه به استعداد شهرستان در کشت و پرورش محصول زعفران در صورت توسعه کشت این محصول انار در آینده به عنوان یکی از قطب های تولید این محصول تبدیل خواهد شد.

وی همچنین خاطر نشان کرد :پیش از این کارگاه آموزشی کشت زعفران برای پرسنل فضای سبز شهرداری در محل تالار شهر از سوی جهاد کشاورزی شهرستان برگزار گردیده است.

رحیمی در ادامه افزود: این امر با هدف ارج نهادن به سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در شهرداری و درآمدزایی این طرح و همچنین ترویج این محصول در بین کشاورزان منطقه در نظر گرفته شده است که ضمن اهمیت موضوع کم آبی ، امیدواریم با همکاری جهاد کشاورزی این منطقه از تک محصولی خارج شود.

منبع : پایگاه اطلاع رسانی انارما – مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۶