نوشته‌ها

توسعه معاملات بورس کالا به مناطق زعفران خیزکشور

مشاور وزیر جهادکشاورزی، توسعه معاملات بورس کالا در کلیه استان های تولیدکننده زعفران را از اقدامات این وزارتخانه در حوزه حمایت از تولید و بازار زعفران عنوان کرد.

حسین زینلی با تاکید بر اینکه در سال جاری تولید زعفران در کشور افزایش پیدا می کند، اظهار کرد: افزایش تولید فرصت بسیاری خوبی برای افزایش صادرات و بهبود شرایط اقتصادی کشاورزان است.وی ادامه داد: سیاست وزارت جهاد کشاورزی ایجاد سود پایدار در صادرات زعفران کشور با انجام برنامه های مربوط به تولید و بازار است. یکی از این برنامه ها تمام مکانیزه شدن برداشت و استحصال گل زعفران تا سال است.مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی گفت: علاوه بر این در سال آینده هلدینگ بزرگ زعفران در کشور راه اندازی می شود.زینلی همچنین از نهایی شد نشان جغرافیای مناطق تولید زعفران در سال ۹۹ خبر داد و افزود: همچنین در حال تعامل برای ورود کارشناسان خارجی برای آموزش تجار زعفران کشور برای توسعه بازار صادراتی به صورت تخصصی و فنی هستیم. وی توسعه معاملات بورس کالا در کلیه استان های تولیدکننده زعفران را از دیگر اقدامات در حوزه تولید بازار زعفران عنوان کرد.
زینلی با انتقاد از برخی ادعاهای مطرح شده توسط بخش خصوصی درباره نتایج منفی ورود تعاون روستایی به بازار زعفران، گفت: به رغم جوسازی فرصت طلبان برای کاهش قیمت زعفران تعاون روستایی حداقل پایه قیمت برای خرید نگین زعفران را ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین کرده تا اجاره کاهش قیمت ندهد.

منبع:روزنامه مردم سالاری مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰