نوشته‌ها

آغاز برداشت زعفران از ۱۵ هکتار مزارع شهرستان خوانسار

برداشت زعفران از ۱۵ هکتار از مزارع شهرستان خوانسار آغاز شد.
مدیرجهاد کشاورزی خوانسار گفت : متوسط عملکرد برداشت زعفران در این شهرستان ۹ کیلوگرم در هکتار است و پیش بینی می شود امسال حدود ۷۰ کیلوگرم زعفران خشک با کیفیت در منطقه خوانسار برداشت وبه بازارهای مصرف داخلی و خارجی عرضه شود.
محمدرضا مجیدی افزود : روستاهای کهرت ، ارجنک ، ویست و رحمت آباد از منطق عمده کشت زعفران در شهرستان خوانسار هستند .
وی با اشاره به اینکه خوانساربه خاطر داشتن شرایط آب و هوایی کوهستانی مستعد برای کشت محصول زعفران است گفت : برداشت زعفران زمینه اشتغال ۳۰ نفر را به صورت فصلی در این منطقه فراهم کرده است .
منبع:خبرگزاری صدا و سیما مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰