نوشته‌ها

امسال تولید زعفران در کرمانشاه به یک تن می رسد

کرمانشاه مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه پیش بینی کرد، امسال تولید زعفران در استان به یک تن برسد.

سطح زیر کشت زعفران استان کرمانشاه را ۳۰۰ هکتار عنوان کرد و افزود: ۱۸۵ هکتار از این میزان در سالهای گذشته کشت شده و به مرحله باروری رسیده و ۱۱۵ هکتار دیگر امسال کشت شده است.
وی اضافه کرد: متوسط عملکرد زعفران در مزارع بارور حدود شش کیلوگرم در هکتار و در مزارعی که سال اول کشتشان است، بین ۱٫۵ تا دو کیلوگرم در هکتار است.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به پیش بینی افزایش حدود ۴۰۰ کیلوگرمی زعفران تولیدی در استان در مقایسه با سال گذشته، گفت: در حالیکه سال گذشته حدود ۶۰۰ کیلوگرم زعفران در استان تولید شد، برآورد می شود امسال تولید زعفران استان به حدود یک تن برسد.
وی با بیان اینکه در همه شهرستان های استان کرمانشاه بجز دو شهرستان گرمسیری قصر شیرین و سرپلذهاب کشت زعفران داریم، گفت: بیشترین سطح زیر کشت زعفران استان به شهرستان کرمانشاه اختصاص دارد.
زارعی افزود: زعفران کشت شده در استان کرمانشاه مرغوبیت بالایی دارد.
زارعی با اشاره به آغاز برداشت زعفران در استان، گفت: کار برداشت زعفران تا دو هفته آینده ادامه خواهد داشت.
وی در ادامه با اشاره به سازگاری زعفران با شرایط اقلیمی استان، گفت: برای توسعه کشت زعفران در استان برنامه ریزی شده است.

منبع:خبرگزاری ایسنا مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸