نوشته‌ها

آزمایش های زعفران در ۱۰ آزمایشگاه خراسان رضوی انجام می شود

آزمایش های مربوط به کیفیت محصول در خصوص خرید حمایتی زعفران در ۱۰ آزمایشگاه استاندارد و آکرودیته در خراسان رضوی انجام می شود.
مدیر سازمان تعاون روستایی خراسان رضوی روز دوشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران گفت: قبل از خرید محصول زعفران از کشاورزان محصول دریافتی مورد آزمایش تخصصی و رده بندی قرار می گیرد تا از کیفیت و درجه سلامت و پاکی لازم برخوردار باشد که این امر در آزمایشگاه های استاندارد و آکرودیته (تحت ارزیابی و تائید منظم عملیات در مقایسه با استانداردهای روز) انجام می شود.
مهدی ناصری مقدم افزود: ظرف ۱۱ روز اخیر افزون بر هشت تُن محصول زعفران در قالب طرح خرید حمایتی توسط شبکه تعاون روستایی خراسان رضوی از کشاورزان در سطح این استان خریداری شده است.
وی با اشاره به اینکه آخرین سال خرید حمایتی زعفران در کشور سال ۱۳۹۶ بود ادامه داد: امسال با توجه به تلاش دلالان برای پایین آوردن قیمت محصول زعفران و سوء استفاده از این وضع، وزارت جهادکشاورزی و سازمان تعاون روستایی با پیگیری های مختلف، خرید حمایتی زعفران را مورد موافقت و اجرا قرار دادند.
مدیر سازمان تعاون روستایی خراسان رضوی گفت: خرید حمایتی زعفران در استان های سه گانه خراسان اجرا می شود که تاکنون خراسان رضوی با خرید بیش از هشت تُن، رتبه نخست را دارد.
ناصری افزود: خرید حمایتی زعفران با هدف ایجاد تعادل قیمت این محصول و جلوگیری از کاهش غیر منطقی آن در بازار انجام می شود و در حال حاضر در اغلب شهرستان های استان زعفران کشت می شود اما خرید حمایتی محصول از کشاورزان در ۱۸ مرکز خرید که در شهرستان های دارای بالاترین سطح زیرکشت هستند صورت می گیرد.
وی ادامه داد: مبالغ خرید زعفران در نخستین فرصت پرداخت می شود و طبق اعلام قبلی خرید در این قالب تا پایان آذر ماه ادامه دارد
منبع:خبرگزاری ایرنا مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰